Google+

Historické hotely Slovenska majú nového člena - Hotel Hviezdoslav v Kežmarku, ktorý po rekon-štrukcii získal štvrtú hviezdičku. Po trojročnej existencii hotela pod Tatrami sa podarilo prepojiť štyri historické objekty.

Top články

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku