Kozmeticka doza, 15 cm shop:2022 pomôcky v starostlivosti o mamičku, novorodenca a domácnosť: Kontakt