Magneticka lista na noze plan 36 x 5 x 1,5 cm shop:2021 pomôcky v starostlivosti o mamičku, novorodenca a domácnosť: Kontakt